Giveaway Regulament

Regulamentul Oficial al concursului


Secțiunea 1: Organizatorul concursului

Concursul giveaway #12note "VORIENTAL's DAY" este organizat de Exclusive Gift Shop cu sediul in Bucuresti, inregistrata la Registrul Comertului - Bucuresti sub nr. J40/2803/2019, C.U.I. 40726453 denumita in continuare "12note" sau "Organizator".

Concursul se va desfășura conform prezentului Regulament ale cărui prevederi sunt obligatorii pentru toți participanții. Organizatorul își rezervă dreptul de a modifica sau schimba regulamentul, cu obligația de a anunța publicul în mod oficial, în aceeași manieră în care a fost făcută și informarea inițială.

Secțiunea 2: Locul și data desfășurării concursului

Concursul giveaway "VORIENTAL's DAY" se va desfășura in perioada 25.01.2020-08.02.2020, pe pagina de Facebook "12note Orientale".

Secțiunea 3: Drepturi și condițiile de participare

La acest concurs pot participa toate persoanele fizice, indiferent de naționalitate, domiciliu, rasă, sex sau religie, rezidente în România, care respectă condițiile prezentului regulament și care urmează indicațiile prezente în acest regulament pentru a-și valida participarea. Nu pot participa organizatorii concursului sau rudele de gradul I ale acestora. Participarea la acest concurs are valoare de acceptare integrală, liber consimțită și în afara oricărei constrângeri a prevederilor prezentului regulament. Dreptul de participare aparține exclusiv participantului care îndeplinește condițiile impuse de Regulament. Dreptul de participare la concurs este anulat în cazul în care o persoană furnizează date sau informații false, eronate sau necorespunzătoare în completarea datelor personale.

Castigatorii concursurilor organizate anterior de "12note", au obligatia, pentru a putea participa si la urmatoarele concursuri, ca in termen de 10 zile de la data intrarii in posesia premiului, sa adauge o imagine cu acesta (nu este obligatoriu si pentru voucher), la postarea in care au fost desemnati "castigator", pe pagina de Facebook "12note Orientale".

Secțiunea 4: Protecția datelor personale

Tuturor participanților le sunt garantate drepturile în conformitate cu Legea 677/2001 pentru protecția persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date, respectiv dreptul la informare, dreptul de acces la date, dreptul de intervenție, dreptul de opoziție, dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale și dreptul de a se adresa justiției. Organizatorul va utiliza datele persoanale furnizate de către participanți la înscrierea în concurs în scopul anunțării și identificării câștigătorului. Participantul are opțiunea de ștergere din baza de date în timpul și ulterior concursului.

Secțiunea 5: Mecanismul concursului

Participantii vor afla de concurs pe pagina de Facebook "12note Orientale". Participantii se pot înscrie în concurs pe toata perioada desfasurarii concursului 25.01.2020-08.02.2020.

Secțiunea 6: Premiile concursului: Produse si voucher de discount:

voucher de 10 % discount la prima comanda + 2  parfumuri si anume:

ROSE TAIFI (pentru dama)  si  OHOOD (pentru barbati)

Voucherele oferite castigatorilor nu sunt transmisibile, nu se cumuleaza cu alte promotii si nu se pot aplica pentru produsele care au deja pretul redus sau fac parte din alte promotii.

Secțiunea 7: Desemnarea câștigătorilor

  • se va efectua extragerea si câștigătorii vor fi desemnați cu ajutorul site-ului www.miniwebtool.com la data de 09.02.2020, pe pagina de Facebook "12note Orientale" doar daca sunt minim 30 de participanti inscrisi in concurs.

Toți participanții la concurs trebuie să îndeplinească toate condițiile Regulamentului.

FIECARE PARTICIPANT ARE DREPTUL LA UN SINGUR PREMIU in cadrul unui concurs, primul la care a fost extras.

Castigatorii concursurilor organizate anterior de "12note", au obligatia pentru a participa si la urmatoarele concursuri, ca in termen de 10 zile de la data intrarii in posesia premiului, sa adauge o imagine cu acesta (nu si pentru voucher), la postarea in care au fost desemnati "castigator", pe pagina de Facebook "12note Orientale".

Secțiunea 8: Notificarea și predarea premiilor

Câstigătorul/castigatorii concursului vor fi anuntati pe pagina de Facebook "12note Orientale" si vor fi instiintati print-un mesaj privat pe pagina de Facebook de pe care s-au inscris in concurs. Fiecare castigator are obligatia sa contacteze "12note" in termen de 24 ore pe pagina de Facebook sau la numarul de telefon 0768622287, pentru transmiterea datelor si stabilirea detaliilor in vederea inmanarii premiului. In locul castigatorului/castigatorilor care nu contacteaza "12note" in termenul precizat, se va extrage un alt castigator/castigatori prin aceeasi metoda specificata mai sus. Organizatorul nu este responsabil pentru întârzierea anunțării câștigătorului din motive sau situatii neprevazute care nu țin de el. Câștigătorul va intra în posesia premiului după cel mult 14 zile de la anunțarea acestuia, astfel: câștigătorul va primi premiul prin poștă / curier, taxele fiind suportate de către Organizator. 

Premiul va fi expediat prin poștă / curier numai la adrese de pe teritoriul României.

Secțiunea 9: Drepturi de autor

Participantul este unic responsabil asupra oricăror consecințe directe sau indirecte ce pot apărea ca urmare a postării unor imagini inadecvate sau cu drepturi de autor.

Secțiunea 10: Încetarea concursului

Prezentul Concurs va înceta de drept după anuntarea incetarii acestuia pe Facebook sau din data de 08.02.2020 ora 24:00. Organizatorul își rezervă dreptul de a pune capăt Concursului anterior sau ulterior datei respective, exclusiv în cazul în care, din motive obiective sau independente de voința și controlul Organizatorului, continuarea Concursului nu ar mai fi posibilă.

Secțiunea 11: Regulamentul concursului

Regulamentul Concursului este disponibil aici, și poate fi accesat din pagina de concurs .

Prin participarea la acest Concurs, participanții sunt de acord să se conformeze acestui Regulament.

Secțiunea 12: Taxe și impozite aferente

Organizatorul se obliga sa calculeze, sa retina si sa vireze impozitul datorat precum si contributiile sociale aferente venitului obtinut de catre castigator, in conformitate cu Legea 571/2003 privind codul fiscal, orice alte obligatii de natura fiscala sau de orice alta natura fiind in sarcina exclusiva a castigatorului.

Secțiunea 13: Litigii

În cazul unor litigii apărute între Organizator și participanții la concurs, acestea vor fi soluționate pe cale amiabilă. Dacă nu este posibilă rezolvarea litigiilor pe cale amiabilă, părțile implicate în litigiu vor înainta litigiul spre soluționare instanțelor române competente.

Secțiunea 14: Alte prevederi

Participarea la acest concurs implică obligativitatea participanților de a respecta prevederile prezentului Regulament și legislației aplicabile. Prin comunicarea datelor personale în modalitățile indicate în mod expres prin Regulament, participanții și câștigătorii își exprimă acordul expres și neechivoc ca datele lor personale să intre în baza de date a Organizatorului. Acestea sunt, numele și prenumele, numărul de telefon și adresa de mail.

Suntem parteneri CEL.ro